Kleur / Glans

Opaciteitscontrole

Deze toestellen maken het mogelijk om de transparantie van half doorzichtige producten te bepalen. De gebruikte techniek bevindt zich tussen deze die gebruikt wordt voor kleurcontrole en deze die gebruikt wordt voor glanscontrole.

Opaciteitsmeter Novo-Shade Duo

De Novo-Shade Duo maakt het mogelijk om de kleur van een oppervlak te evalueren (een eenvoudige kleurindicatie gebaseerd op de intensiteit helder/donker) en de opaciteit te berekenen van coatings, plastic film en papier. De metingen worden uitgevoerd volgens de meetgeometrie 0/45°. De Novo-Shade Duo meet de kleur van oppervlakken maar niet de spiegelende reflectiecoëfficiënt (de glans).

 
   

Pfund cryptometer -

Gemakkelijke en snelle methode om de dekkracht van natte film te bepalen.
De methode bestaat uit het bepalen van de minimum filmdikte door de grondplaat te bedekken.
Het witte deel wordt gebruikt voor donkere verftinten en het zwarte deel voor lichtere verftinten.
Een calculator maakt het mogelijk om de dekkracht te bepalen in m² per liter.

 
   

De contrast- en opaciteitskaarten LENETA worden zeer veel gebruikt als applicatiehulp voor het uitvoeren van opaciteitscontroles. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in ons deel Filmapplicatie.